Lomba Desain Kartu Mandiri e-money – Tema: Say it with e-money

Cie cie selamat ya

Desain: 
Karya: 
Cie cie

cie cie selamat ya